сряда, 14 април 2010 г.

II клас - Въпросително изречение. Упражнение

I клас - Думата в изречениетоС благодарност към госпожа Румянка Савова,
Второ основно училище "Д-р Петър Берон", гр.Шумен