четвъртък, 2 май 2019 г.

Онлайн инструменти и ресурси в помощ на учителя

На ТОЗИ АДРЕС можете да намерите 50 онлайн инструмента, които ще Ви помогнат да обогатите педагогическата си практика.

Няма коментари:

Публикуване на коментар